تخته روسی

دفتر بین المللی ورکان در روسیه آماده فروش مستقیم انواع چوب روسی (نراد - یولکا - ساسنا) و تحویل آن به مشتریان در سایزهای مورد سفارش با بهترین کیفیت میباشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و سفارش با ما تماس بگیرید.

آدرس: منطقه آزاد کاسپین
تلفن:      32115757  - 013                 همراه:    09126486927
دورنگار:  32115959  - 013                پست الکترونیک:   minecco@verkaan.com

دکتر مشار
مدیر ارشد بازرگانی
​​​​​​​ورکان